Landskabspleje

   
 

Landskabsforvaltning er indenfor de sidste par år blevet et større fokusområde for Dansk Forst Produkt. 

Vort speciale er især pleje af søer, heder, moser, overdrev og enge, men andre arealer kan naturligvis også komme på tale.